Er wordt hard gewerkt aan deze website. Tot die tijd is hier alvast deze tijdelijke informatie te vinden

De informatie van het burgerinitiatief ‘Lelystad Helpt Oekraïne’ staat tijdelijk op deze webpagina.
Deze site wordt bijgehouden door vrijwilligers en is in opbouw. Klopt er iets niet? Heb je tips? Geef het dan door op oekraine@ido-lelystad.nl

Інформацію для українців Лелістада можна знайти тут!

Ik wil graag wat doen. Hoe kan ik helpen?

 

Je kunt helpen in de noodopvang in Lelystad als vrijwilliger
Vanaf 24 maart is er een noodopvanglocatie voor 200 Oekraïense vluchtelingen in Lelystad. Alle hulp is daarbij nodig! Je kunt je opgeven via de vrijwilligerscentrale van Welzijn Lelystad.

Voor de volgende taken zoekt men o.a. vrijwilligers:
> Helpen met eetmomenten: eten uitserveren, tafels dekken/afruimen, e.d.
> Helpen in de keuken: afwassen, helpen eten voorbereiden e.d.
> Meedraaien in een winkeltje
> Linnengoed verdelen, verzamelen
> Luisterend oor bieden
> Helpen met vragen beantwoorden
> Wegwijs maken in en rondom het pand
> Helpen bij activiteiten
Geef je hier op!

Je kunt jezelf opgeven als logeergezin.
Voor de opvang bij particulieren werkt de landelijke overheid samen met Takecarebnb. Zij verzorgen de screening en stemmen de plaatsing met de landelijke overheid af. Wij bemiddelen daar verder niet in. Wil je je graag opgeven als logeergezin: dat kan hier

Denk wel goed na voordat je je opgeeft! Lees bijvoorbeeld dit artikel over de keus om wel of niet mensen onderdak te bieden.

Je kunt logeergezinnen in Lelystad ondersteunen
We horen van veel gezinnen die mensen in huis hebben dat er erg veel op hen afkomt. Voor logeergezinnen is extra steun fijn. Wil je een keer in de week koken? Ondersteunen bij praktische regelzaken? Of een gezellige activiteit ondernemen met de Oekraïners die in de logeergezinnen verblijven? Geef dat dan door op oekraine@ido-lelystad.nl. Wij zetten je op een lijst en checken in de appgroep van logeergezinnen regelmatig of er behoefte is aan steun.

Je kunt kleding, spullen en meubels inleveren
De mensen uit Oekraine komen vaak met weinig spullen hierheen. Daarom werken we samen met de lokale kringloopwinkels. Oekraïners mogen daar de komende tijd gratis winkelen. Je kunt deze winkels steunen door er kleding, spullen en meubels heen te brengen! De Oekraïners mogen dan uit het hele aanbod van de kringloopwinkel kiezen.

Lever je kleding en spullen in bij De Groene Sluis.

Je kunt geld doneren
Voor ondersteuning aan Oekraïners in Lelystad hebben we ook geld nodig. Je kunt daarvoor nu al doneren via rekeningnummer NL20INGB0007667025 t.n.v. Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg o.v.v. Lelystad helpt Oekraïne.

Het geld komt voorlopig in een apart fonds van het IDO en wordt uitsluitend voor directe ondersteuning van Oekraïners bestemd. Dit fonds wordt ook gecontroleerd door een accountant. Als ‘Lelystad helpt Oekraine’ een aparte stichting wordt, gaat het geld uit het fonds naar deze stichting.

Help mee met een donatie voor Oekraïense boeken!
Het is mooi als er boeken in je eigen taal in de bibliotheek te vinden zijn. De Flevomeer bibliotheek Lelystad en het IDO zijn daarom samen een actie gestart voor Oekraïense boeken. Heb je Oekraïense boeken? Of wil je een gift doen voor de aanschaf van nieuwe boeken? Dat kan via rekeningnummer NL20INGB0007667025 t.n.v. Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg o.v.v. boekenactie. De verkoop van afgeschreven boeken in de bibliotheek is ook ten gunste van deze boekenactie.

Als bedrijf kun je spullen of diensten doneren
Heb je als bedrijf spullen of diensten waarmee je denkt dat Oekraïners in Lelystad geholpen zijn? Geef het ons door en we nemen contact met je op!

Wij bieden enkel hulp aan Oekraïners die in Lelystad verblijven. Voor hulp aan Oekraïne: www.giro555.nl

 

Als je nu al Oekraïners in Lelystad in huis opvangt

 

Op deze algemene website vind je up to date informatie.
Hieronder vind je lokale informatie over Lelystad.

Is er financiële ondersteuning als je Oekraïners in huis hebt?
Oekraïners kunnen leefgeld aanvragen bij de Gemeente Lelystad. Oekraïners die bij een gastgezin wonen krijgen 135 euro per week. Dat bedrag loopt af bij meerdere inwoners uit hetzelfde gezin. Hier vind je meer informatie op de website van de gemeente.

Kunnen Oekraïners zich inschrijven bij de gemeente?
Ja,  dat kan. Voor inschrijving moet een afspraak gemaakt worden bij de gemeente (tel. 14-0320). Men heeft een geldig legitimatiebewijs nodig. Als Oekraïners bij een logeergezin wonen, moet de gastgever met legitimatie mee naar het gemeentehuis. Inschrijving is op zichzelf niet verplicht, maar als men in aanmerking wil komen voor de financiële regelingen dan lijkt dat op dit moment wel nodig. Bovendien krijgt men direct bij inschrijving een BSNummer, waardoor o.a. ook een Nederlandse bankrekening kan worden aangevraagd.

Kan ik voedselhulp krijgen?
Het kan duur zijn om opeens extra monden te voeden. Wil je als logeergezin ondersteuning, dan kun je je aanmelden voor de voedselbank. Je kunt je van maandag tot en met donderdag opgeven via het inloopspreekuur van het IDO. We kijken dan samen met je waar je recht op hebt.

Hoe kom ik aan kleding?
Mensen uit Oekraïne kunnen voor kleine prijsjes komen winkelen bij:

Als er extra winkels bijkomen, dan lees je dit hier. Hou de site dus in de gaten.

Wat als Oekraïners naar de huisarts moeten?
Medische zorg die dokters leveren, wordt volledig vergoed via het CAK. Het probleem is alleen dat veel huisartsenpraktijken in Lelystad een patiëntenstop hebben.

Deze artsenpraktijken in Lelystad nemen nog nieuwe Oekraïense patiënten op:
Huisartsenpraktijk Mangard
Gezondheidscentrum Lelystaete
Huisartsenpraktijk Waterwijk

Deze huisartsenpraktijken nemen onder voorwaarden nieuwe Oekraïense patiënten op:
Huisartsenpraktijk de Kameleon
En hier vind je algemene informatie over medische zorg voor Oekraïners.

Wat als Oekraïners naar de tandarts moeten?
In principe gelden voor de tandarts dezelfde regels als voor het gebruik van de huisarts. Medisch noodzakelijke zorg wordt volgens het basispakket voor onverzekerden vergoed door VAC. Hier kun je meer informatie lezen.

Kunnen Oekraïense kinderen hier naar school?
Volgens het besluit van de Europese Raad heeft iedere Oekraïner die hier komt recht op goed onderwijs. Oekraïners mogen dus gewoon naar school en de lokale overheid moet zorgen dat dat kan. Op dit moment hebben scholen in Lelystad geen ruimte voor nieuwe kinderen. Het primair onderwijs heeft contact opgenomen met de gemeente Lelystad om samen de mogelijkheden voor onderwijs aan Oekraïense kinderen te bespreken. Verwacht wordt dat hierover binnenkort meer bekend gaat worden.

Kunnen Oekraïense kinderen al les in het Oekraïens volgen?
Op dinsdag 19 april kunnen ouders met kinderen die naar het basisonderwijs gaan (4 t/m 13 jaar) komen kennismaken op de centrale locatie (SGL, Kofschip 1) met de juffen die het onderwijs gaan geven. er zullen dan ook tolken aanwezig zijn om de aanmeldformulieren in te vullen. Het onderwijs start op 9 mei.

Voor het voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar) is nog geen concrete datum bekend. Jongeren kunnen wel online lessen in het Oekraïens volgen: Meer informatie vind je hier in het Oekraïens.  

Kunnen Oekraïense kinderen ergens rustig werken?
Kinderen uit Oekraïne kunnen soms nog les volgen bij hun Oekraïense school die de lessen online voortzet. Rustig werken kan lastig zijn in een logeergezin. De bibliotheek in Lelystad biedt online werkplekken met Wifi voor deze kinderen. Als zij zich aan de balie melden, worden ze opgevangen en krijgen ze meer uitleg zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen.

Hoe zit het met vervoer?
Oekraïners die uit het buitenland reizen, mogen gratis reizen met de trein. Zij moeten dan een internationaal ticket bij zich hebben. Hier verblijvende Oekraïners moeten betalen voor de trein. Voor metro en bus geldt op dit moment nog wel dat er gratis gereisd mag worden.

Kunnen mijn Oekraïense gasten hier werken?
Oekraïners mogen vanaf 1 april 2022 (met terugwerkende kracht tot 4 maart 2022) in Nederland in loondienst aan het werk. De werkgever moet wel bij het UWV melden dat er iemand vanuit Oekraine bij hem aan het werk gaat. Werken als zelfstandige mag (nog) niet.

Hoe komen mijn Oekraïense gasten aan een Nederlands telefoonnummer?
We hebben gratis SIM-kaarten beschikbaar voor Oekraïners. Er staat wat beltegoed op en 10 GB aan data. Oekraïners kunnen deze ophalen bij Inloophuis Open Haven. Telefoons zelf hebben we nog niet. Onze ervaring is dat mensen zelf een telefoon hebben, maar geen Nederlandse SIM-kaart.

Hoe komen mijn Oekraïense gasten in contact met andere Oekraïners in Lelystad?
Via het IDO kan er contact worden gelegd met een groep Oekraïense mensen die al langer in Lelystad verblijven. Zij hebben een Whatsapp-groep waaraan Oekraïners die nu hier komen, kunnen worden toegevoegd. Deze groep mensen organiseren ook bijeenkomsten in de inloophuizen van het IDO waarbij Oekraïners elkaar kunnen ontmoeten. Soms kookt men samen. Ook andere activiteiten zullen worden georganiseerd met deze groep. Oekraïners kunnen zich aanmelden via oekraine@ido-lelystad.nl.

Hoe kan ik ervaringen met andere logeergezinnen uitwisselen?
Ook voor logeergezinnen in Lelystad hebben we een appgroep. Interesse om aan te sluiten? Stuur dan een mailtje met je 06-nr naar oekraine@ido-lelystad.nl.

Overige initiatieven
Bij kerkgemeenschap Het Anker wordt de kerkdienst op zondagmorgen voorzien van Oekraïense vertaling. Er zijn Oekraïens-sprekenden aanwezig. De kerkdienst begint om 9.30 uur.

Op vraag van een aantal Oekraïners is de Rooms Katholieke parochie van Lelystad bezig met het voorbereiden van vieringen met aandacht voor Oekraïners. Oekraïners die interesse hebben, kunnen contact opnemen met pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl

 

Een snelle last-minute actie in samenwerking met vrijwilligster Mascha Chang
Kijkend naar de beelden over de oorlog in de Oekraïne en de toenemende stroom aan vluchtelingen, wil ook de crew van zeilschip de Bounty graag iets betekenen voor deze groep mensen. Want wat is er meer ontspannend in een stressvolle situatie dan een zeiltocht? Daarom: doe jezelf en je gast een plezier en zeil mee met de Bounty!

Iedere betalende passagier mag een Oekraïense gast meenemen aan boord in de maand april. De eerste Oekraïense gasten hebben zich al aangemeld voor 3 april a.s.

Steun deze actie ook

 

 

Heb je vragen? Wil je helpen?