Over Ons

Onze missie

Het IDO heeft als missie: helpen wie geen helper heeft.

Toelichting

In het landschap van veel hulp-instanties brengt dit mee dat het IDO vaak met zware problematiek te maken heeft. We krijgen mensen binnen die bij andere loketten zijn vastgelopen, mensen die zulke klappen hebben opgelopen dat ze dringend behoefte hebben aan een mens die echt even naar ze luistert; ook mensen die erg laat ontdekten dat ze met hun eigen aanpak niet uit de problemen kwamen en mensen die eindelijk de moed hadden met hun ongeordende papierwinkel voor de dag te komen en hulp te vragen en mensen die met schaamte moeten erkennen dat ze geen geld meer hebben voor de eerste levensbehoeften.
De vrijwilligers en de beroepskrachten van het IDO doen hun best om er te zijn voor die mens die aanklopt . We ervaren dat mensen die zich serieus genomen voelen ook mogelijkheden oppakken om aan hun problemen te werken.
De samenwerking van de werkvelden (inloophuizen, schuldhulpverlening, voedselbank) binnen het IDO met heel korte lijnen blijkt voor veel mensen een sluitend vangnet te zijn waarmee ze geholpen worden hun leven weer wat beter op de rails te krijgen.

Structuur van de organisatie

Historisch gezien waren de twee inloophuizen, de schuldhulpverlening en de voedselbank allen zelfstandige stichtingen, samenwerkend onder de  koepelstichting IDO.  Dat waren dus 5 zelfstandige stichtingen. Dit is in 2013 veranderd.

De huidige situatie is zo dat de 2 inloophuizen (Open Haven en Waterwijk) en de Interkerkelijke Schuldhulpverlening als Stuurgroep (werkvelden) onderdeel vormen van de Stichting IDO. Stichting De Korenaar met de voedselbank is een zelfstandige stichting gebleven omdat die stichting tevens  georganiseerd is in de landelijk samenwerkende voedselbanken. Evenwel wordt de voedselbank gezien als een werkveld van Stichting IDO.
Stichting IDO, gelokaliseerd te Lelystad (Flevoland), wordt bestuurd door voorzitter, secretaris en penningmeester en de dagelijkse leiding is in handen van de directeur, mevrouw Veerle Rooze.  Zij verzorgt o.a. ook de contacten met de kerken en de Gemeente Lelystad en met de fondsen die het IDO ondersteunen.
De Deelnemersraad wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten kerken.
Het bestuur van Stichting IDO fungeert als Raad van Toezicht voor Stichting De Korenaar, zie ook het Organigram.
Meer over bestuurlijke informatie

Voor meer relevante details over onze organisatie, het bestuur, verslagen, statuten e.d. kunt u het menu bovenaan bezoeken.