Schuldhulpverlening (ISL)

 

ISL_openingstijd10-13-200x319Interkerkelijke Schuldhulpverlening Lelystad (ISL)

Klik voor een overzicht van de projecten van de schuldhulpverlening of schuldhulpmaatje.

ISL is in het leven geroepen door de samenwerkende diaconieën van een aantal kerken in Lelystad en ressorteert sinds 2000 onder het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO). ISL is een interkerkelijke organisatie en werkt op grond van bijbelse uitgangspunten. In onze maatschappij heeft de één het wat beter dan de ander. Het ISL deelt de mening dat op bezit een sociale hypotheek rust. Het ISL ziet het tot haar taak om op te komen voor de zwakke groepen in de maatschappij. ISL geeft ondersteuning aan mensen met financiële problemen, voor zover deze nog niet of niet meer terecht kunnen bij overheidsinstellingen of andere particuliere instellingen die zich bezig houden met financiële hulpverlening. De Presentie benadering (van Prof. Andries Baart) speelt in onze werkwijze een belangrijke rol.