Ik wil vriend worden

Voor het IDO zijn giften belangrijk. Mede daardoor kunnen wij ons werk doen. De steun van de vrienden van het IDO helpt ons om nieuwe activiteiten op te zetten en hulp te bieden aan mensen in een kwetsbare situatie.

Het IDO heeft een ANBI-status van de Belastingdienst. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan goede doelen met een ANBI-status zijn aftrekbaar.